Ulkoistettu palkanlaskenta sataa Rainmakerin laariin

LikeItin käyttöönoton myötä palkkalaskelmat, työtuntien hyväksyminen, tilitykset, raportit ja ilmoitukset hoituvat nyt yhtenäisessä prosessissa. 

Likeit oli luonteva valinta aloittavalle yritykselle

Asiakkaan näkökulmasta prosessit rekrytoinnista palkanmaksuun ovat selkeitä ja läpinäkyviä. Laskutus perustuu aina asiakkaan hyväksynnälle.

Likeit toi Selektalle kokonaisuuden hallintaa

Täsmällinen ja luotettava yritys tarvitsee bisneksensä pyörittämiseen toiminnanohjauksen järjestelmän, joka tekee kokonaisuuden hallinnasta helppoa. Selekta päätyi Likeitiin ennen kaikkea operatiivisen johtajansa Jarmo Mannisen hyvien kokemusten perusteella.