Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Saarni Likeit Oy
Hatsinanpuisto 8
02600 Espoo

2. Tietosuojaselosteen laajuus

Saarni Likeit tietosuojaselostetta sovelletaan yrityksen kaikkiin prosesseihin, verkkotunnuksiin, mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin. Tietosuojaohjeistus ja erilliset tietojenkäsittelysopimukset tarkentavat tietosuojan yksityiskohtia ja toimintatapoja kunkin asiakkaan osalta.

Tietosuojaseloste kuvaa Saarni Likeitin suorittaman henkilötietojen käsittelyn, kun Saarni Likeit on rekisterinpitäjä ja määrittää tietojen käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät. Tietosuojaseloste kuvaa lisäksi myös Saarni Likeitin asiakkaidensa puolesta ja ohjeistamana tekemän henkilötietojen käsittelyn, kun asiakas on rekisterinpitäjä ja Saarni Likeit on henkilötietojen käsittelijä.

Henkilötiedot ovat tietoja tai tietoryhmiä, joiden avulla henkilö voidaan todennäköisesti yksilöidä ja tunnistaa. Tyypillisiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja käsitellään, kun palvelemme asiakkaitamme tai arvioimme henkilön mahdollisuuksia työnhakijana.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Saarni Likeit Oy käsittelee yhteyshenkilöiden, palvelun käyttäjien, mahdollisten uusien asiakkaiden, kumppaneiden ja työnhakijoiden henkilötietoja. Tätä kuvaava seloste löytyy kohdasta Saarni Likeit rekisterinpitäjänä.

Saarni Likeit käsittelee myös asiakkaidemme hallinnoimien loppuasiakkaiden ja työntekijöiden tietoja, joiden rekisterinpitäjinä asiakkaamme ovat. Tätä kuvaava seloste löytyy kohdasta Saarni Likeit henkilötietojen käsittelijänä.

4. Saarni Likeit rekisterinpitäjänä

Saarni Likeit toimii rekisterinpitäjänä silloin, kun määritämme henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja menetelmät. Olemme myös rekisterinpitäjä, kun keräämme henkilötietoja asiakkaista, työnhakijoista, palvelun loppukäyttäjistä tai mahdollisista asiakkaista. Käsittelemme henkilötietoja muun muassa sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai oikeutetun edun perusteella.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ja luopua markkinointiviestinnän vastaanottamisesta. Uutiskirjeiden lopussa on ohjeet suostumuksen peruuttamiseen. Edellisestä huolimatta rekisteröity voi silti saada Saarni Likeitilta hallinnollista viestintää, kuten tilin hallinnointiin ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä ilmoituksia.

Rekisteröidyllä on kaikki EU:n yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset perusoikeudet. Rekisteröity voi esimerkiksi pyytää tiivistelmää käsittelemistämme henkilötiedoista, pyytää oikaisua virheellisiin henkilötietoihin, vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja valittaa henkilötietojen käsittelystä. Näihin liittyvät pyynnöt voi lähettää dpo@likeit.fi-osoitteeseen.

6. Tietosuoja ja tietojen säilyttäminen

Noudatamme kaikessa toiminnassamme vähintään EU:n yksityisyydensuojan tasoa. Työntekijöidemme tietosuojakoulutus on suunnitelmallista ja jatkuvaa.

Saarni Likeit säilyttää henkilötietoja ainoastaan kun se on tarpeen ilmoitettua käyttötarkoitusta varten ottaen huomioon lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisen ja tiedusteluihin vastaamisen sekä ongelmien ratkaisemiseen liittyvät tarpeet. Voimme säilyttää henkilötietoja kohtuullisen ajan myös sen jälkeen, kun kanssakäyminen rekisteröidyn ja Saarni Likeitin välillä on päättynyt. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.

7. Alihankkijat ja tietojen vienti

Saarni Likeit voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Tähän liittyen Saarni Likeit voi viedä rekisteröidyn tai asiakkaidensa tietoja myös EU:n ulkopuolelle. Alihankkijoita käytettäessä Saarni Likeit solmii tietojenkäsittelysopimuksen alihankkijoiden kanssa. Mikäli alihankkijat sijaitsevat EU:n ulkopuolella, varmistamme kansainvälisten siirtojen oikeuspohjan esimerkiksi EU:n mallisopimuslausekkeiden avulla.

Likeit-palvelu tukee Googlen kalenterisynkronointia. Tämä edellyttää Google API -rajapintojen käyttöä ja tiedonsiirtoja rekisterinpitäjän omissa tietojärjestelmäympäristöissä. Likeit-palvelu ja sen tiedonsiirrot noudattavat kaikkia ”Google API Services User Data Policy, including the Limited Use Policy” -vaatimuksia. Aktivoimalla Googlen kalenterisynkronoinnin Likeit-palveluunsa rekisterinpitäjänä toimiva asiakas sitoutuu myös noudattamaan näitä vaatimuksia ja sisällyttämään vastaavat vaatimustekstit omiin Likeit-rekisteriselosteisiinsa.

Alikäsittelijä Tarjottavat palvelut
Saarni Cloud Oy Konsernin IT- ja tietoturvahallinto
Saarni Intelligence Oy Business intelligence -raportointi
Saarni Learning Oy Likeit Priima oppimisalusta
Telia Finland Oyj
Hetzner Finland Oy
Euroquest Oy Ltd
UpCloud Oy
Konesali- ja yhteyspalvelut
Link Mobility Oy
Elisa Oyj
Tekstiviestipalvelut
Visma Solutions Oy Sähköinen allekirjoitus

8. Evästeiden käyttö

Saarni Likeit käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivullaan kerätäkseen tietoa verkkosivun toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi sekä kehittääkseen sivun sisältöä ja käyttäjäkokemusta.

Verkkosivuillamme kävijän on mahdollista estää evästeiden asettaminen, rajoittaa niiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltaan. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, niiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

9. Rekisterin suojaus

Saarni Likeit toteuttaa tarkoituksenmukaiset fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimenpiteet suojatakseen henkilötietoja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä sekä luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

10. Saarni Likeit henkilötietojen käsittelijänä

Likeit-palvelu sisältää asiakkaiden työntekijöiden ja muiden henkilöiden tietojen käsittelyä. Asiakkaamme määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, jolloin asiakas on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Saarni Likeit henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän Saarni Likeitin välillä on aina voimassa vähintään palvelukuvauksen mukainen tietojenkäsittelysopimus. Asiakas määrittää ja on vastuussa henkilötietojen käsittelyn oikeudellisista perusteista. Asiakkaan on myös noudatettava rekisterinpitäjää koskevaa rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

Saarni Likeit noudattaa aina henkilötietojen käsittelijöihin sovellettavia tietosuojalakeja.

11. Selosteen muuttaminen

Muutokset tietosuojaselosteeseen julkaistaan tällä sivulla uuden päiväyksen kanssa. Voimme tarvittaessa ilmoittaa muutoksesta tämän lisäksi myös esimerkiksi uutiskirjeellä tai sosiaalisen median kanavissa.

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 2. elokuuta 2023.

12. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tietosuojaselosteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä dpo@likeit.fi sähköpostin kautta. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen Saarni Likeit Oy, Data Protection Officer, Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo, Finland.

Pyyntösi ja valituksesi käsitellään aina luottamuksellisina ja mahdollisimman nopeassa aikataulussa.